Logowanie
POLTRACKREVEAL

Przedstawiciel ds. Obsługi Klienta

Miejsce pracy: Kłodzko

Co będzie należeć do Twoich obowiązków...

 • Obsługa połączeń przychodzących od klientów i techników, rozwiązywanie spraw w serwisie Salesforce.com i reagowanie na potrzeby klientów
 • Obsługa korespondencji mailowej od klientów, współpracowników i firm trzecich
 • Odpowiadanie na wiadomości głosowe
 • Sporządzanie notatek nt. danego problemu dla wszystkich osób, których ten problem dotyczy
 • Reagowanie na obawy klientów, podejmowanie niezbędnych działań zmierzających do rozwiązania problemu, najlepiej i w miarę możliwości w trakcie trwania rozmowy
 • Odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie problemów i w razie konieczności przydzielanie technika
 • Współpraca z wewnętrznymi zespołami wsparcia (z Działem Rozwoju, Finansów lub Sprzedaży) w celu rozwiązania problemów
 • Współpraca z podwykonawcami
 • Obserwowanie wewnętrznych i zewnętrznych dostawców w celu zapewnienia, że problemy klientów są rozwiązywane w odpowiednim czasie
 • Kontakt z klientem, by upewnić się, że jest zadowolony ze sposobu rozwiązania problemu/zapytania
 • Doradzanie klientom w kwestii uzyskania dostępu do szkoleń
 • Zapewnienie, że problemy techniczne są identyfikowane i rozwiązywanie zgodnie z zasadami i wytycznymi obowiązującymi w Verizon

POZOSTAŁE OBOWIĄZKI obejmują m.in.:

 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat żądań klienta/sugestii dotyczących zmian i ulepszeń systemu FleetMatics oraz innych obszarów usług przy użyciu aplikacji Survey Monkey (lub podobnych)
 • Zapewnienie wsparcia i pomocy technikom przez przekazywanie im szczegółów dotyczących nowego zestawu serwisowego
 • Realizacja doraźnych projektów (w razie potrzeby)

Czego oczekujemy...

 • 1. Osiągnięcia zespołowe oraz indywidualne
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie oceniana pod kątem indywidualnych osiągnięć. Kryteria oceny będą okresowo poddawane przeglądowi, ale zazwyczaj obejmują:
 • % odebranych telefonów i szybkość udzielania odpowiedzi
 • Skuteczność w zamykaniu spraw wewnętrznych
 • Czas potrzebny na zaplanowanie zewnętrznych spraw
 • Średni czas obsługi przypadków otwartych/zamkniętych
 • Badania zadowolenia klientów
 • 2. Umiejętność samodzielnej pracy
 • Planowanie dnia i tygodnia z niewielkim nadzorem lub bez nadzoru
 • Aktualizacja informacji o klientach (w razie konieczności)
 • Poszukiwanie możliwości w zakresie poprawienia procesów biznesowych i szkoleń
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna być dobrze zorganizowana, umiejętnie wyznaczać priorytety oraz wykazywać się inicjatywą
 • Opanowanie i zdolność do pracy pod presją czasu
 • Umiejętność przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszenia klientów od chwili przyjęcia takiego zgłoszenia do czasu rozwiązania problemu
 • 3. Umiejętności komunikacyjne
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność słuchania
 • Rozwinięte zdolności negocjacyjne: umiejętność perswazji i przekonywania klientów do określonego sposobu postępowania
 • Uprzejme podejście do klientów i współpracowników
 • Rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • 4. Orientacja na klienta
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna być wrażliwa na potrzeby klienta i wytrwale pracować, aby osiągnąć zadowalający wynik dla obu stron
 • Satysfakcja klienta jest najważniejsza, a osoba zatrudniona na tym stanowisku musi wykazać się empatią i zrozumieniem oraz rozpoznawać potrzeby klienta, dbając przy tym o kwestie finansowe i minimalizując straty finansowe dla firmy
 • 5. Wykształcenie
 • Dobre wyniki na egzaminie maturalnym
 • Dyplom uczelni wyższej jest mile widziany, ale niewymagany
 • Znajomość wszystkich narzędzi pakietu Microsoft Office oraz umiejętność korzystania z Internetu

Doświadczenie

 • Doświadczenie w obsłudze klienta, najlepiej w call center
 • Doświadczenie w udzielaniu pomocy technicznej
 • Wiedza o systemach śledzenia pojazdów (mile widziana znajomość rozwiązań automatycznego sterowania)
 • Mile widziane doświadczenie w branży telefonii komórkowej
 • Mile widziana znajomość aplikacji Salesforce/CRM
 • Mile widziana znajomość zagadnień związanych z usługami IT

Dodatkowe wymagania

 • Dobry stan zdrowia
 • Bliskość miejsca zamieszkania

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie CV na adres: kariera@poltrack.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Poltrack Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku, ul. Zajęcza 4, 57-300, moich danych osobowych, zawartych w złożonych dokumentach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji." "Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Poltrack Sp. z o.o. w/w danych osobowych, w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.