Logowanie
POLTRACK

Polityka prywatności

Oświadczenie Fleetmatics o prywatności i powiadomienie o plikach cookieS

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2017 r.

Informacje ogólne

Niniejsze Oświadczenie o prywatności wyjaśnia rodzaje informacji, które Fleetmatics Group Limited lub jednostki zależne należące w całości do niej („Fleetmatics”, „my” lub „nasz(e)”) lub nasi usługodawcy mogą gromadzić od osób odwiedzających nasze witryny lub użytkowników naszych witryn lub aplikacji („Pan/Pani”), albo też na ich temat oraz opisuje praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, ochrony, ujawniania i przekazywania takich informacji.

Zakres

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych, które Fleetmatics przetwarza jako kontroler danych. Fleetmatics jest kontrolerem Pana/Pani danych, kiedy:

(i) uzyskuje Pan/Pani dostęp do witryn Fleetmatics,

(ii) korzysta Pan/Pani z aplikacji (również mobilnych), produktów lub usług Fleetmatics (zwanych indywidualnie i łącznie „Usługami”) lub

(iii) otwiera Pan/Pani i odpowiada na nasze wiadomości e-mail.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności nie dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w imieniu naszych klientów w ramach usług zarządzania flotą (takich jak informacje o pojazdach, lokalizacja i prędkość). Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych gromadzonych w ramach usług zarządzania flotą proszę kierować bezpośrednio do kontrolerów takich informacji. Fleetmatics będzie występować w charakterze procesora takich danych.

Na potrzeby niniejszego Oświadczenia o prywatności, „dane osobowe” oznaczają informacje, które mogą być wykorzystane do ustalenia Pana/Pani tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikatory użytkowników i hasła, informacje dotyczące fakturowania i transakcji, karty kredytowe lub inne informacje finansowe, preferencje dotyczące kontaktu i podobne informacje.

Dane osobowe, które gromadzimy jako kontrolerzy danych

Jeżeli korzysta Pan/Pani z naszych witryn i aplikacji:

Możemy gromadzić informacje związane z korzystaniem z naszych witryn i aplikacji. Takie informacje mogą odnosić się do Pana/Pani, ale zwykle nie będą identyfikować Pana/Pani bezpośrednio, np. są to informacje o systemie operacyjnym komputera, przeglądarce, o korzystaniu z witryn i aplikacji oraz czynności tam wykonywanych. Zob. również część poniżej na temat plików cookies oraz innych narzędzi elektronicznych stosowanych do gromadzenia takich informacji.

 

Na konferencjach, spotkaniach i seminariach:

Możemy również uzyskać informacje na Pana/Pani temat z innych źródeł, np. podczas konferencji, spotkań i seminariów. Informacje takie mogą obejmować Pana/Pani imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz, jeżeli dotyczy, dalsze szczegóły na temat typów usług, które Pana/Panią interesują.

 

Informacje dostępne publicznie:

Możemy również gromadzić informacje za pośrednictwem czatów, blogów, grup dyskusyjnych i witryn społecznościowych w zakresie, w jakim takie informacje są dostępne publicznie. Informacje dostępne publiczne za Pana/Pani zezwoleniem na witrynach społecznościowych różnią się w zależności od witryny i zależą od ustawień prywatności na takich witrynach. Więcej informacji na temat ustawień prywatności na danej witrynie społecznościowej oraz sposobów ich kontroli można uzyskać bezpośrednio na takiej witrynie.

 

Korzystanie z przycisków umożliwiających dzielenie się informacjami ze stronami trzecimi:

Nasze witryny i Usługi mogą obejmować pewne funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” na Facebooku, albo „Podziel się”. Korzystanie z tych funkcji może kierować użytkownika bezpośrednio na Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ lub inne witryny mediów społecznościowych. W zakresie dozwolonym w myśl obowiązujących przepisów prawa możemy również gromadzić informacje na Pana/Pani temat od Pana/Pani znajomych czy współpracowników, którzy poinformują nas, że mogą Pana/Panią interesować nasze Usługi.

 

Jeżeli zarejestruje się Pan/Pani jako klient lub potencjalny klient:

Jeżeli wyraża Pan/Pani zainteresowanie uzyskaniem dodatkowych informacji na temat naszych Usług lub rejestruje się w celu korzystania z naszych Usług, Fleetmatics wymaga podania informacji kontaktowych, obejmujących imię i nazwisko, nazwę firmy, adres pocztowy, telefon i adres email. Przy zakupie naszych Usług Fleetmatics będzie wymagać podania informacji na temat kwalifikacji finansowych i fakturowania, takich jak imię i nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za opłacenie rachunku, numer karty kredytowej oraz liczbę pracowników w organizacji, którzy będą korzystać z Usług. Fleetmatics może również poprosić o podanie dodatkowych informacji, takich jak rozmiar floty firmy, liczebność personelu terenowego, roczny przychód, liczba pracowników lub branża.

 

Jeżeli Pan/Pani do nas zadzwoni:

W zakresie dozwolonym w myśl obowiązujących przepisów prawa możemy monitorować lub nagrywać Pana/Pani rozmowy telefoniczne z nami na potrzeby kontroli jakości oraz szkolenia naszych pracowników. W takim przypadku poinformujemy Pana/Panią o tym przed rozpoczęciem nagrywania i będzie Pan/Pani mieć możliwość niewyrażenia na to zgody.

Cele i podstawy prawne danych osobowych, które kontrolujemy

Gromadzimy informacje tylko w zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji celów ustalonych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności. Regularnie wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe do trzech celów podanych poniżej. Jeżeli wykorzystamy dane osobowe do innych celów, poprosimy Pana/Panią o zgodę na takie przetwarzanie.

1) Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe do świadczenia naszych Usług

Możemy wykorzystać informacje zgromadzone od Pana/Pani lub na Pana/Pani temat, aby powitać Pana/Panią na naszych witrynach lub w Usługach; aby pomóc naszemu klientowi zrealizować transakcję lub zapewnić żądane przez Pana/Panią informacje lub Usługi; aby wystawić naszym klientom fakturę za zakupione Usługi; aby zapewniać nieustanne wsparcie, w tym komunikację na temat zdarzeń dotyczących naszych Usług; aby informować o zmianach na naszych witrynach lub aplikacjach lub jakichkolwiek Usługach, które oferujemy lub zapewniamy za ich pośrednictwem lub do jakichkolwiek innych celów związanych ze świadczeniem Usług. Takie przetwarzanie jest oparte na naszych zasadnym interesie w realizacji umów pomiędzy nami i naszymi klientami.

 

2) Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, aby doskonalić nasze Usługi i operacje

Ponadto wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, aby doskonalić nasze witryny i Usługi, co obejmuje opracowywanie analiz danych i przygotowanie raportów na temat sposobów korzystania z nich przez Pana/Panią. Może to obejmować kontaktowanie się z Panem/Panią z prośbą o wypełnienie ankiet, które możemy wykorzystywać do zapewnienia jakości lub podobnych działań. Wykorzystujemy również Pana/Pani dane osobowe do zwalczania oszustw i innych przestępstw. Takie przetwarzanie jest oparte na naszym zasadnym interesie w ciągłym doskonaleniu naszych Usług i sposobów ich świadczenia naszym klientom.

 

3) Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe do celów marketingowych

I wreszcie, wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe do kontaktowania się z Panem/Panią z prośbami o wypełnianie ankiet, które wykorzystujemy w celach marketingowych, do dostarczania lub wyświetlania reklam dostosowanych do Pana/Pani zainteresowań; do wysyłania emailem lub w inny sposób informacji marketingowych lub innych materiałów promocyjnych na temat produktów lub usług Fleetmatics lub innych firm, które mogą Pana/Panią interesować, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa.

Takie przetwarzanie jest oparte na naszym zasadnym interesie w zdobywaniem nowych i utrzymywaniem aktualnych klientów.  W pewnych przypadkach, szczególnie wobec nowych klientów, taki proces jest oparty na zgodzie.

Dane, które przetwarzamy dla innych jako procesor danych

Przetwarzamy również dane osobowe w imieniu naszych klientów korzystających z naszych Usług, którzy mogą zdecydować się wprowadzić dane osobowe do naszego systemu w celu korzystania z naszych Usług. Przetwarzamy takie informacje wyłącznie zgodnie z zaleceniami naszych klientów i tylko w celu korzystania przez nich z systemu. Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy takich danych osobowych do żadnych innych celów za wyjątkiem świadczenia Usług oraz zgodnie z zaleceniami danego klienta.

Pliki cookies (ciasteczka)

Kiedy korzysta Pan/Pani z naszej witryny lub naszych Usług, Fleetmatics może gromadzić i/lub rejestrować Pana/Pani dane, w tym:

  • Informacje na temat urządzeń, z których korzystają użytkownicy, aby uzyskać dostęp do Internetu (adres IP oraz typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, szczegóły dotyczące przeglądarki www systemu i konfiguracji przeglądarki)
  • Adresy URL, odsyłające odwiedzających do naszych witryn, niezależnie od tego, czy ktoś wszedł na naszą witrynę bezpośrednio, czy został przekierowany z innej witryny lub przez inny link.
  • Daty, godziny i czas pozostawania na naszych stronach podczas odwiedzin (wraz z informacją, czy dana osoba jest częstym użytkownikiem, czy odwiedza stronę po raz pierwszy)
  • Informacje o działaniach podjętych na naszych stronach (np. nawyki w zakresie przeglądania stron i nawigacji w witrynie, strony, linki, banery, ikony i inne części witryny, które Pan/Pani klika lub do których uzyskuje dostęp w trakcie wizyty)
  • Szukane terminy, które stosują użytkownicy, aby dostać się do naszych stron
  • Informacje dotyczące lokalizacji, takie jak bieżąca lokalizacja geograficzna urządzenia, na którym użytkownik instaluje aplikacje mobilne

Fleetmatics może gromadzić informacje w trakcie przeglądania naszych stron przez użytkownika lub korzystania przez niego z naszych Usług za pośrednictwem plików dziennika systemu, plików web beacon lub innych narzędzi elektronicznych.

Fleetmatics może korzystać z plików cookies, aby uzyskać informacje na temat korzystania przez Pana/Panią z naszych witryn. Ciasteczka (cookies) to pliki tekstowe przesyłane przez serwer www i przechowywane na twardym dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym. Następnie podczas odwiedzania tej witryny przeglądarka uzyskująca dostęp do witryny odsyła do serwera www wiadomość i ta informacja na temat czynności użytkownika jest przechowywana w plikach cookies. Dzięki korzystaniu z plików cookies Fleetmatics może poprawić jakość i zapewnić klientowi doświadczenia istotniejsze dla niego. Informacje zgromadzone w plikach cookies (np. strony odwiedzane na witrynie i sposoby nawigacji, data i godzina wizyty, liczba linków klikanych na witrynie, funkcje używane na stronie, przeglądane bazy danych i zlecone wyszukiwania, dane zapamiętane lub pobrane ze strony, witryny odwiedzane tuż przed lub tuż po odwiedzeniu danej strony oraz informacje, kiedy użytkownik otwiera wiadomości email lub klika na inne linki) są wykorzystywane i analizowane w celu doskonalenia świadczonych Panu/Pani usług oraz zindywidualizowania Pana/Pani doświadczeń przy przeglądaniu Internetu, gdyż pozwalają one Fleetmatics na lepsze zrozumienie Pana/Pani zainteresowań i wymagań dotyczących naszych witryn i aplikacji. Korzystanie z plików cookies może nam również pozwolić na zautomatyzowanie wejścia do części naszej witryny zabezpieczonych hasłem, aby nie trzeba było wprowadzać hasła za każdym razem przy odwiedzaniu takiej strony. Pliki cookies mają za zadanie rozpoznawać Pana/Pani przeglądarkę. Jeżeli jednak przekaże nam Pan/Pani swoje dane osobowe, na przykład wypełniając formularz internetowy, pliki cookies mogą być połączone z Pana/Pani danymi osobowymi, takimi jak adres email czy hasło.

Fleetmatics korzysta z plików cookies sesji i plików cookies stałych. Pliki cookies sesji istnieją tylko na czas jednej sesji. Znikają one po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Pliki cookies stałe pozostają na komputerze po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Ma Pan/Pani możliwość przyjęcia lub odrzucenia plików cookies, jak wyjaśniono poniżej. Można również zmodyfikować ustawienia przeglądarki. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org.

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób Fleetmatics korzysta z różnych kategorii plików cookies oraz podajemy opcje zarządzania ustawieniami plików cookies:

Typ plików cookies

Opis

Ustawienie zarządzania

Pliki cookies ściśle niezbędne

Te pliki cookies umożliwiają nawigację w naszych witrynach i korzystanie z ich funkcji, takich jak uzyskiwanie dostępu do zabezpieczonych części naszych witryn i korzystanie z Usług Fleetmatics. Te pliki cookies pozwalają Firmie zidentyfikować Pana/Pani po zalogowaniu się do Usług oraz przetwarzać Pana/Pani transakcje i wnioski online.

 

Jeżeli zdecydował/a się Pan/Pani ujawnić Fleetmatics swoją tożsamość, korzystamy z plików cookies zawierających zaszyfrowane informacje do zidentyfikowania Pana/Pani. Za każdym razem, kiedy loguje się Pan/Pani na naszą witrynę lub do naszych Usług, w Pana/Pani przeglądarce umieszczany jest plik cookie zawierający zaszyfrowany, unikatowy identyfikator powiązany z Pana/Pani kontem.

Ponieważ wymagane pliki cookies są niezbędne do obsługiwania witryn i Usług Fleetmatics, nie ma możliwości korzystania z naszej witryny bez nich.

Pliki cookies wydajności

Anonimowe pliki cookies, zwane też „cookies wydajnościowymi” wykorzystywane są do powiązania losowego identyfikatora sesji z czynnością wykorzystania, która miała miejsce podczas danej sesji. Czynność wykorzystania może obejmować takie elementy jak np. rodzaje odwiedzanych stron, jak długo dana strona była przeglądana, jakie linki na stronie klikano najczęściej itp. Te informacje dają ogólny pogląd na temat interakcji szerokiej społeczności użytkowników z naszymi produktami i Usługami.

Kiedy korzysta Pan/Pani z naszej witryny mając uruchomione pliki cookies, możemy umieścić takie pliki cookies na Pana/Pani urządzeniu. Umieszczanie tego typu plików cookies może wymagać Pana/Pani wcześniejszej zgody, jeżeli jest to wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa. Może Pan/Pani odrzucić takie pliki cookies, modyfikując ustawienia przeglądarki, uniemożliwi to jednak skuteczne korzystanie z naszych Usług.

Pliki cookies funkcjonalności

Te pliki umożliwiają witrynom Fleetmatics zapamiętanie dokonywanych wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język lub rejon użytkownika) oraz zapewniają ulepszone, bardziej indywidualne funkcje. Takie pliki cookies mogą również być wykorzystywane do zapamiętania wprowadzonych zmian w rozmiarze tekstu, czcionki i innych elementów strony, które użytkownik chce dostosować do swoich potrzeb. Mogą być również wykorzystywane do zapewniania zamówionych Usług, takich jak oglądanie wideo lub wprowadzanie komentarzy na blogu. Takie pliki cookies mogą być anonimowe i nie mogą śledzić czynności użytkownika w przeglądarce czy na innej witrynie.

Kiedy korzysta Pan/Pani z naszej witryny mając uruchomione pliki cookies, możemy umieścić takie pliki cookies na Pana/Pani urządzeniu. Umieszczanie tego typu plików cookies może wymagać Pana/Pani wcześniejszej zgody, jeżeli jest to wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa. Może Pan/Pani odrzucić takie pliki cookies, modyfikując ustawienia przeglądarki, uniemożliwi to jednak skuteczne korzystanie z naszych Usług.

Pliki cookies od stron trzecich na potrzeby targetowania lub reklamy

Takie pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam bardziej odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom użytkownika. Są one również używane do ograniczania liczby wyświetleń reklamy oraz pomagają zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Są one zwykle zamieszczane przez sieci reklamowe za pozwoleniem operatora witryny. Zapamiętują one odwiedzenie przez Pana/Panią witryny i informacja ta jest udostępniana innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Bardzo często pliki cookies do targetowania lub reklamowe będą powiązane z funkcjonalnością strony zapewnionej przez inną organizację.

 

Fleetmatics niekiedy korzysta z plików cookies dostarczonych przez strony trzecie, aby śledzić skuteczność naszych reklam. Na przykład, takie pliki cookies zapamiętają odwiedzających witryny Fleetmatics. Informacje przekazane stronom trzecim nie zawierają danych osobowych, ale mogą być ponownie powiązane z danymi osobowymi, kiedy Fleetmatics otrzyma takie informacje. Współpracujemy również z sieciami reklamowymi stron trzecich, gromadzących adresy IP i inne informacje z obiektów web beacons (zob. poniżej) na naszych witrynach, z wiadomości email i witryn stron trzecich. Sieci reklamowe śledzą systematycznie czynności użytkownika online gromadząc środkami automatycznymi informacje z witryn internetowych, co obejmuje stosowanie plików cookies. Wykorzystują takie informacje dla zapewnienia reklam produktów i Usług dostosowanych do indywidualnych zainteresowań użytkownika. Takie reklamy mogą pojawiać się na innych witrynach. Ten proces ułatwia nam również zarządzanie działaniami marketingowymi i śledzenie ich skuteczności.

Aby dowiedzieć się więcej o tych i innych sieciach reklamowych i zapoznać się ze sposobem rezygnowania z nich, proszę kliknąć [hiperłącze: http://www.networkadvertising.org/choices] lub [hiperłącze do: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices].

Umieszczanie tego typu plików cookies może wymagać Pana/Pani wcześniejszej zgody, jeżeli jest to wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Obiekty Web Beacon

Kiedy wysyłamy do Pana/Pani wiadomość email, może ona zawierać tzw. web beacon, który umożliwia nam ustalenie, ile osób otwiera nasze wiadomości. Obiekty web beacon to przezroczyste grafiki umieszczane w wiadomościach email lub na stronach internetowych, rejestrujące proste działania użytkowników. Na przykład, kiedy klika Pan/Pani link w wiadomości email, możemy zarejestrować Pana/Pani reakcję, co umożliwia nam zindywidualizowanie naszej oferty. Web beacon gromadzą tylko ograniczony zakres informacji, np. godzinę i datę wyświetlenia danej strony i opis strony, na której znajduje się obiekt web beacon (URL). Obiekty web beacon można odrzucić, kiedy nadsyłane są w wiadomości email. Jeżeli nie życzy sobie Pan/Pani otrzymywać obiektów web beacon w wiadomościach email, można zablokować obrazy HTML lub odrzucić format HTML (wybierając ustawienie „Tylko tekst”) w oprogramowaniu poczty elektronicznej.

Adresy IP

Kiedy odwiedza Pan/Pani witryny Fleetmatics, gromadzimy Pana/Pani adresy protokołu internetowego („IP”) w celu śledzenia i łączenia danych osobowych. Na przykład posługujemy się adresami IP do monitorowania regionów, z których klienci i odwiedzający poruszają się po naszych witrynach.

Linki

Witryny Fleetmatics mogą zawierać linki do witryn stron trzecich, w tym witryn naszych partnerów. Kliknięcie takiego linku oznacza opuszczenie witryny Fleetmatics. Fleetmatics nie ma kontroli nad takimi witrynami stron trzecich ani obowiązującymi na nich zasadami ochrony prywatności, które mogą różnić się od praktyk Fleetmatics. Takie witryny nie kierują się tym Oświadczeniem o prywatności i nie bierzemy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności jakichkolwiek witryn stron trzecich, do których zamieszczamy linki. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o prywatności każdej strony trzeciej, do której podajemy link, przed przesłaniem swoich danych osobowych.

Sieci społecznościowe i polecenie znajomego

Możemy wykorzystywać czaty, posty w blogach, grupy dyskusyjne i witryny społecznościowe do celów marketingu skierowanego do Pana/Pani poprzez kierowanie użytkowników takich czatów, postów w blogach, grup dyskusyjnych i witryn społecznościowych do naszej witryny w celu przedstawienia im dodatkowych informacji.  Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani skorzystać z naszego serwisu poleceń, aby powiedzieć znajomemu o danej stronie na witrynie Fleetmatics, poprosimy o bezpośrednie przesłanie wiadomości email do takiego znajomego. Proszę to zrobić dopiero po uzyskaniu od znajomego zezwolenia. Jeżeli znajomy poleci nam Pana/Pani bezpośrednio, w niektórych lokalizacjach możemy wykorzystać przekazane nam informacje kontaktowe do marketingu skierowanego do Pana/Pani, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów ustalonych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności. Następnie wymazujemy wszystkie Pana/Pani dane osobowe albo, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub zobowiązania jednej ze stron, blokujemy posługiwanie się takimi danymi do innych celów.

Udostępnianie i ujawnianie Pana/Pani danych osobowych

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani wynajmować Pana/Pani danych osobowych innym w sposób inny niż ujawniony w tym dokumencie.  Za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, Fleetmatics nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie wymienia się żadnymi informacjami ze stronami trzecimi do ich celów promocyjnych. Możemy bez ograniczeń ujawniać informacje, które nie umożliwiają ustalenia tożsamości poszczególnych osób (np. dane anonimowe lub łączone)

Fleetmatics zawiera umowy z usługodawcami i dostawcami zewnętrznymi (w tym z dystrybutorami i pośrednikami sprzedaży) w celu dostarczania pewnych towarów, usług i rozwiązań oferowanych klientom. Przykłady takich usług świadczonych w naszym imieniu to doręczanie korespondencji, hosting witryn internetowych, przetwarzanie transakcji, przetwarzanie płatności, wysyłanie wiadomości email w naszym imieniu, obsługa techniczna klientów poprzez oprogramowanie do czatów oraz planowanie imprez, Fleetmatics może udostępniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom i dostawcom w zakresie niezbędnym do dostarczenia produktu lub świadczenia zamówionej Usługi, odpowiedzi na Pana/Pani wnioski o informacje na temat produktów lub Usług, jak również do innych czynności związanych z naszymi potrzebami biznesowymi. Podstawą prawną takiego udostępniania danych osobowych jest nasz zasadny interes w zapewnianiu Usług Fleetmatics naszym klientom, w utrzymaniu i poprawie funkcjonowania naszych systemów oraz reklamowaniu naszych produktów.

Od usługodawców i dostawców zewnętrznych oczekuje się zachowania prywatności i stosowania zabezpieczeń zgodnych z polityką prywatności i bezpieczeństwa informacji obowiązującą w firmie Fleetmatics. Te firmy są upoważnione do wykorzystania Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich oryginalnych celów, albo zgodnie z przepisami prawa.

Niektóre witryny lub Usługi Fleetmatics mogą występować pod wspólną marką, albo być oferowane wspólnie z inną firmą. W przypadku zarejestrowania się do takich witryn lub Usług, bądź korzystania z nich, zarówno Fleetmatics, jak i taka inna firma, mogą otrzymać informacje zebrane w powiązaniu z taką witryną lub Usługami pod wspólną marką. Pełną listę zewnętrznych procesorów danych dla podmiotów danych znajdujących się w Polsce można uzyskać wysyłając wiadomość email z prośbą o taką informację na adres legal@fleetmatics.com.

Możemy również, w zakresie dozwolonym w myśl obowiązujących przepisów prawa, ujawniać Pana/Pani dane osobowe i inne informacje: naszym spółkom zależnym, powiązanym i biurom na całym świecie w celu przetwarzania takich informacji zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o prywatności; w celu przestrzegania przepisów prawa lub w odpowiedzi na oficjalne wezwanie, nakaz sądowy, wniosek organów ścigania lub władz, do innych procedur prawnych, w celu przedstawienia odpowiednich dokumentów lub informacji na potrzeby procesu sądowego, postępowania rozjemczego, wydania oficjalnej decyzji, dochodzeń wewnętrznych lub prowadzonych przez władze lub na potrzeby innych procedur prawnych bądź administracyjnych; jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do świadczenia Usług lub ochrony zasadnych praw, interesów, bezpieczeństwa lub majątku firmy, pracowników, dostawców, klientów lub innych; w związku z proponowaną lub faktyczną sprzedażą, czy też innym przeniesieniem wszystkich lub niektórych elementów majątku Fleetmatics, i/lub proponowaną bądź faktyczną sprzedażą bądź fuzją Fleetmatics, albo też dowolnym podziałem Fleetmatics; w celu egzekwowania dowolnej umowy z Fleetmatics; w celu zwalczania oszustw i przestępstw; w dowolnym innym celu, który ujawniamy w chwili przekazywania nam przez Pana/Panią informacji; w innych sytuacjach, kiedy wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa i/lub za Pana/Pani zgodą.

Przesyłanie danych za granicę

Dane osobowe i inne informacje objęte tym Oświadczeniem o prywatności będą przetwarzane i przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Będą one przesyłane do Fleetmatics USA, LLC w Stanach Zjednoczonych do celów związanych z bezpieczeństwem danych (tworzenie kopii zapasowych danych).

Podjęliśmy niezbędne kroki wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa dla zapewnienia, że Pana/Pani dane są traktowane z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń i zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o prywatności. Zawarliśmy Standardowe postanowienia umowne z każdym odbiorcą tych danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską odnośnie przesyłania danych do innych krajów. Będziemy regularnie monitorować przestrzeganie tych postanowień. Egzemplarz tych postanowień można uzyskać pisząc do nas na adres legal@fleetmatics.com.

Zabezpieczenia

Fleetmatics zastosował zasadne środki administracyjne, techniczne i fizyczne dla ochrony Pana/Pani danych osobowych przed przypadkowym zagubieniem oraz nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, użyciem, wprowadzeniem zmian bądź zniszczeniem.  Kiedy wprowadza Pan/Pani dane swojej karty kredytowej na witrynie Fleetmatics, stosujemy szyfrowanie SSL. Jeżeli do ochrony konta i danych osobowych stosowane jest hasło, odpowiada Pan/Pani za zachowanie poufności takiego hasła. Należy również zachować ostrożność, aby unikać oszustw typu „phishing”, w których ktoś wysyła wiadomość email wyglądającą tak, jakby pochodziła od Fleetmatics i domagającą się ujawnienia danych osobowych. Wszelkie pytania dotyczące zabezpieczeń należy kierować do nas na adres legal@fleetmatics.com.

Polityka odnośnie informacji online na temat dzieci

Fleetmatics rozumie wagę ochrony prywatności dzieci, szczególnie podczas interakcji online. Witryny Fleetmatics nie są zaprojektowane do użytku osób poniżej 18. roku życia, nie stosują świadomego targetowania młodocianych i nie zachęcają ich do nabywania czegokolwiek.

Pana/Pani prawa odnośnie prywatności

Ogólnie

Ma Pan/Pani prawo do informacji, czy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, prawo dostępu do takich danych osobowych i do informacji o dalszych szczegółach na temat takiego przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo do przeglądania, poprawiania, aktualizacji, zmiany, ograniczania dostępu lub sprzeciwiania się przetwarzaniu danych, jak również do usuwania swoich danych osobowych. Ważne jest jednak uświadomienie sobie, że wniosek o usunięcie części lub wszystkich przechowywanych przez nas Danych osobowych może mieć wpływ na korzystanie z naszych witryn, aplikacji i Usług lub uniemożliwić takie korzystanie.

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w oparciu o udzieloną nam zgodę, ma Pan/Pani prawo do wycofania takiej zgody w dowolnej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania, w oparciu o udzieloną nam zgodę, przed jej wycofaniem. Można wycofać zgodę wysyłając do nas wiadomość email, a jeśli udzielił/a Pan/Pani zgody jako prenumerator jednej naszych Usług, otwierając swoje konto i zmieniając ustawienia prywatności.

Ma Pan/Pani prawo do przenośności danych, tj. do otrzymywania przekazanych nam danych osobowych w formacie uporządkowanym, powszechnie stosowanym do odczytu maszynowego i do przesłania swoich danych osobowych do innego kontrolera danych. Powyższe wnioski należy wysyłać do nas (zob. szczegółowe dane kontaktowe u dołu tego oświadczenia o prywatności).

[Dotyczy wyłącznie Polski: Ma Pan/Pani prawo do złożenia na piśmie uzasadnionego żądania, aby wstrzymać przetwarzanie danych w związku z Pana/Pani konkretną sytuacją, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zasadny interes; jak również prawo sprzeciwiania się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych lub sprzeciwiania się przesyłaniu danych osobowych do innego kontrolera, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zasadny interes.

Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do dowolnych właściwych władz ochrony danych na terenie UE/EOG.

[Dotyczy wyłącznie Polski: W Polsce właściwym organem do składania takich skarg jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły na temat władz zajmujących się ochroną danych osobowych w Polsce można znaleźć pod adresem www.giodo.gov.pl. ]

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych obowiązujących przepisów prawa, przekazywanie pewnych danych osobowych może być wymagane przy zapisywaniu się do naszych Usług (np. podanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i/lub adresu email). Przekazywanie innych informacji nie jest obowiązkowe. Takie informacje mogą być jednak wymagane do celów związanych z prawidłowym działaniem naszych witryn, aplikacji i Usług.

Dostęp do własnych danych osobowych i możliwość wprowadzania do nich poprawek

Jeżeli otrzymuje Pan/Pani od nas wiadomości email o charakterze marketingowym lub podobnym i chce Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, może Pan/Pani posłużyć się procedurą wypisania się, podaną w wiadomości email, albo skontaktować się z marketing@fleetmatics.com. Jeżeli po wyrażeniu zainteresowania naszymi Usługami następnie nie zechce Pan/Pani odbierać naszych telefonów o charakterze marketingowym, można zrezygnować z takich telefonów, kontaktując się z: marketing@fleetmatics.com. Jeżeli chce Pan/Pani uaktualnić lub zmienić informacje do fakturowania, proszę skontaktować się z: AR@fleetmatics.com. Klienci Usług Fleetmatics nie mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości email na temat transakcji związanych z ich kontem we Fleetmatics lub Usługami.

Jeżeli chce Pan/Pani przejrzeć bądź zmienić informacje na swój temat, które przetwarzamy jako kontroler danych, należy skontaktować się z: marketing@fleetmatics.com. Rozpatrzymy Pana/Pani wniosek możliwe jak najszybciej, a w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od odebrania takiego wniosku.  Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią bądź nie wymagają inaczej, Fleetmatics zapewni Panu/Pani, w zasadnym zakresie, dostęp do danych osobowych, które przechowujemy na Pana/Pani temat i podejmie zasadne kroki w celu umożliwienia Panu/Pani wprowadzania korekt, poprawek bądź usunięcia informacji niedokładnych bądź niepełnych. Podejmiemy czynności mające na celu potwierdzenie Pana/Pani tożsamości przed udostępnieniem Panu/Pani takich danych, czy też ich aktualizacją. Można również kontaktować się z nami wysyłając wiadomość email na adres: legal@fleetmatics.com lub wysyłając zwykły list na adres: Fleetmatics, Attn: Legal Department, 1100 Winter Street, Waltham, MA 02451, USA.

Zmiany tego Oświadczenia o prywatności

Fleetmatics będzie prowadzić okresowe przeglądy i uaktualnienia tego Oświadczenia o prywatności w związku ze (i) zmianami w obowiązujących przepisach prawa, zmianami w praktykach władz regulacyjnych lub zmianami w precedensach prawnych, (ii) zmianami w praktykach rynkowych lub zmianami w oferowanych produktach, (iii) zmianami w kwestiach biznesowych stanowiących podstawę działania naszego systemu sprzedaży i (iv) innymi istotnymi, ważnymi przyczynami. Jeżeli przekazał/a nam Pan/Pani szczegółowe dane kontaktowe, powiadomimy o takich zmianach odgórnie w wiadomości email lub w inny sposób. Nowa datowana wersja będzie regularnie umieszczana na tej witrynie, jeżeli więc nie otrzymaliśmy Pana/Pani adresu email, zachęcamy do częstego przeglądania Oświadczenia o prywatności, aby być na bieżąco ze sposobami gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, ochrony, ujawniania i przesyłania Pana/Pani informacji przez Fleetmatics.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań na temat tego Oświadczenia o prywatności lub praktyk informacyjnych Fleetmatics proszę kontaktować się, wysyłając email na adres legal@fleetmatics.com lub zwykłą pocztą na adres: Fleetmatics, Attn: Legal Department, 1100 Winter Street, Waltham, MA 02451, USA.